Visits

Het aantal visits is het aantal keer dat een unieke bezoeker van buitenaf op uw website of pagina is binnengekomen. Het aantal visits kan dus nooit hoger zijn dan het aantal entries. Iemand die voor de tweede keer op uw site komt telt wel als entrie, maar niet als visit.

>> KvdK Webdesign >> Woordenboek >> Visits